ระบบได้รับการแจ้งการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว

ขอบพระคุณสำหรับคำสั่งซื้อ

1.หากตรวจสอบสถานะการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเร่งจัดส่งสินค้าให้ท่าน อย่างเร็วที่สุด

2.หากท่านต้องการ ตรวจสอบสถานะสินค้าสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู > 

ติดตามสถานะสินค้า

หรือใน E-mail ของท่านขอบพระคุณค่ะ